Monday, August 6, 2018

#89 Chicago Tylenol Murders

Korzystając z tego, że mi się chcę - drugi film.

Tym razem o pewnych słynnych zatruciach w Chicago.Ps. Następny post będzie w wersji pisemnej.

No comments:

Post a Comment